Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
Seyda Seyyid Ali Huseyni BOHTI
Seyyid TORÎ .
Seyyid Seccad HUSEYNÎ .
Seyda Mela Salihê MUEZZIN .
Şêx Hemîd Riza ŞÎRMELIKÎ .
Mamosta Ehmedê FELLAHZADE .
Mela Qadirê RESÛLÎ .
Elî HUSEYNÎFER' .
Mehmûd MUEZZIN -
Muhemmed MUEZZIN -
Muhemmed Cafer MURADÎ -
Qurban 'EBDULMELIKÎ -
Muhemmed Huseyn HUSEYNÎ -
Dawûd BESARETÎ -
Ekber HUŞYARÎ -
Muhemmed Zekî TORÎ -
Seyyîd Ebdullah TELAYÎ -
Ebulfezl REZAWÎ -
Muhammed Hesen ʹEBBASÎ -
Dawûd QELEWLÛSÎ -
Mela Sadiq PÛRHEYDERȊ -
Ehmed 'EBDULMELIKÎ -
Riza HEYDERÎ -
Murtaza REHMANÎ -
Tahîre MUEZZIN -
Xanim Muheddise MUHAMMEDÎ -
Nûrullah AKPINAR -
Xanim Masomê MUEZIN -
EBDULLAH QOÇ -
Ferhad ASIMȊ -
Îbrahîm KURDISTANÎ -
Êmer TAHA -
Selman HEDDADÎ -
Muhammed Emîn RASTÎ -
Meryem EHMEDÎZADE -
Es′ed HUSEYINPENAHÎ -
Muhammed YALÇÎN -
Huseyn XWUŞNAV -
Muzaffer ÇÎVÎ -
Peyam 'EBDULMELIKÎ -
Huseyn ALAGOZ -
Mehdî MIYANABADÎ -
Sekîne ÎBRAHÎMZADE -
Huseyn QARAQOÇ -
Ebdullah BAYKAL -
Habîbe Sadat ŞAHMUHEMMEDÎ -
Hesen RIZAZADE -
Muhsin 'EBDULMELIKÎ -
XANIM EZÎMÎ -
Seyyid Burhan ÎBRAHÎMÎ -
Yehya Elewî Ferd -
Mamosta Huseyin XÛŞNAM -
Îlahîyatnas Tayîbê MUEZIN -
Îlahîyatnas Meryem NADIRÎ -
Îlahîyatnas KELVENDÎ -
Îlahîyatnas Tayîbê ŞÎRZADÎYAN -
Huseyn EBRÛFERAH -
Mamosta sadiq GULZADÊ -
mehmûd husênzadê husênzadê
rehmetullah talibî talibî
bêhrûz mêhreban bêhrûz mêhreban
Ahmad ceferî Ahmad ceferî
Riza Sudmend Riza Sudmend
baba muhemmed îzanlû baba muhemmed îzanlû
huseyn Behadurî huseyn Behadurî
Şehrbanû Ebaszadê Şehrbanû Ebaszadê
Ebas Pehlewanî Ebas Pehlewanî
Alî Riza Secadî Alî Riza Secadî
Celîl Muhemmedî Celîl Muhemmedî
Tuba welîzade Tuba welîzade
  • Doors of Mercy - Dua Faraj
Ramanan
ادعیه ماه مبارک رمضان