Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
Seyda Seyyid Ali Huseyni BOHTI
Seyyid TORÎ .
Seyyid Seccad HUSEYNÎ .
Seyda Mela Salihê MUEZZIN .
Şêx Hemîd Riza ŞÎRMELIKÎ .
Mamosta Ehmedê FELLAHZADE .
Mela Qadirê RESÛLÎ .
Elî HUSEYNÎFER' .
Mehmûd MUEZZIN -
Muhemmed MUEZZIN -
Muhemmed Cafer MURADÎ -
Qurban 'EBDULMELIKÎ -
Muhemmed Huseyn HUSEYNÎ -
Dawûd BESARETÎ -
Ekber HUŞYARÎ -
Muhemmed Zekî TORÎ -
Seyyîd Ebdullah TELAYÎ -
Ebulfezl REZAWÎ -
Muhammed Hesen ʹEBBASÎ -
Dawûd QELEWLÛSÎ -
Mela Sadiq PÛRHEYDERȊ -
Ehmed 'EBDULMELIKÎ -
Riza HEYDERÎ -
Murtaza REHMANÎ -
Tahîre MUEZZIN -
Xanim Muheddise MUHAMMEDÎ -
Nûrullah AKPINAR -
Xanim Masomê MUEZIN -
EBDULLAH QOÇ -
Ferhad ASIMȊ -
Îbrahîm KURDISTANÎ -
Êmer TAHA -
Selman HEDDADÎ -
Muhammed Emîn RASTÎ -
Meryem EHMEDÎZADE -
Es′ed HUSEYINPENAHÎ -
Muhammed YALÇÎN -
Huseyn XWUŞNAV -
Muzaffer ÇÎVÎ -
Peyam 'EBDULMELIKÎ -
Huseyn ALAGOZ -
Mehdî MIYANABADÎ -
Sekîne ÎBRAHÎMZADE -
Huseyn QARAQOÇ -
Ebdullah BAYKAL -
Habîbe Sadat ŞAHMUHEMMEDÎ -
Hesen RIZAZADE -
Muhsin 'EBDULMELIKÎ -
XANIM EZÎMÎ -
Seyyid Burhan ÎBRAHÎMÎ -
Yehya Elewî Ferd -
Mamosta Huseyin XÛŞNAM -
Îlahîyatnas Tayîbê MUEZIN -
Îlahîyatnas Meryem NADIRÎ -
Îlahîyatnas KELVENDÎ -
Îlahîyatnas Tayîbê ŞÎRZADÎYAN -
Huseyn EBRÛFERAH -
Mamosta sadiq GULZADÊ -
mehmûd husênzadê husênzadê
rehmetullah talibî talibî
bêhrûz mêhreban bêhrûz mêhreban
Ahmad ceferî Ahmad ceferî
  • Doors of Mercy - Dua Faraj
Ramanan
ادعیه ماه مبارک رمضان
Ê Pirtir Tê Dîtin