Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
  • PÎROZ BAHÎ DIKIN LI HEMÛ MISILMANAN BI TAYBET JI BÎNAR Û TEMEŞAVANEN ˊEZÎZ BI MUNASIBETÊ ROJA LI DAYÎK BÛNA (MÎLADA) HZ. HEZRETÊ ÎMAM RIZA 'ELÎ LAWÊ ÎMAM MUSA KAZIM E SILAV LIWANBÊ. PÎROZ BAHÎ ÊKIN LI HEMÛ MISILMANAN BI TAYBET BÎNERÊNÎ BERÊZ Û XWEŞÊWÎST BI BUNEYÎ ROJÎ LI DAYÎK BUNÎ HZ. HEZRETÊ ÎMAM RIZALAWÊ ÎMAM MUSA KAZIM E SILAV LEYANBÊ.
  • 2016-08-13 12:08 PM

Hemîyê Mafan Parastî Ye.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah