Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
Hêjayî : LQ MQ HQ HD
 • Klip
 • Bi Wextê Necefê
  07:57
  Amed (Diyarbakır)
  08:57
  Firankfurt
  05:57
 • 00:02:02
Navê Bernameyê Pisporê Bernameyê Demjimêra Weşanê Dema Bernameyê Ziman Daxwuyanî
Hemîyê Mafan Parastî Ye.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah