Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss

Gelî xwişk û birayên giranbiha;

Hûn bi vê rêkê dikarin danê bikin jibo pêşveçûna xebata me ya îlahî, hêvî ev e Xuda ji we qebûl bike. Bêguman her çiqas kêm be jî, şûna wê tê dagirtin:

“Ey gelî kesên we bawerî aniye, pêşiya hatina wê rojê (qîyametê) ku ne kirîn-firotin têda heye û ne dostî û ne mehder, ji wê ya me kirî rizqê we bidin (bikin xêr) û yên kâfir ew in zalim” Beqere / 254

“Îmanê bînin bi Xuda û Pêxemberê Wî û ji wê ya me hûn têda kirîn cîgir, bidin (ji malê xwe yê dinyayî bikin xêr) vêca kesên ji we ku îman anîne û xêr kirîn (bi dana mal) ji wan ra xêrek mezin heye” Hedîd / 7

“Ew qencî ya (malê) ku hûn didin, ji we bixwe ra ye” Beqere / 272

Pêxemberê Xuda kerem kir (s): Kesê dirhemekî di rêka Xudê da bide, Xudê jêra heftsed qenciyan dinivîse.

Şûna xêrê tê dagirtin

“Bêje: Birastî Xuda yê min, heçî kesê bixwaze ji nav bende yên xwe ra, rizqê wî berfireh an jî teng dike, heçî tişta hûn bidin (bikin xêr) Ew şûna wê dadigire û Ew baştirîn rizqder e” Sebe / 39

Hewaleya Navnetewehî
 
 
Donate
 
 
Hemîyê Mafan Parastî Ye.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah