Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
Me zanî ku navbeyna bawerî û karê qenc ji aliyekî ve, û nêzîkiya Xudê û xweşîyê ...
Me zanî ku jiyana mirov hema ne ew e li vê dinyayê da, belkî wê dîsa sax bibê û her û her di 'al ...
Ew nasîna me pê 'eql û neqlê derheq axiretê da peyda kirî ev imkan da me ku em bikarîn ji çend milan ...
Ji Qur’anê tê fêhmê ku rabûna qiyametê ne hema tenê pê sax bûna dubare ya mirov pêk ...
Me zanî ku pê vê zanîna mehdûd û sînor kirî ya xwe, em nikarîn bigehin biniya zanîna derhe ...
Derheq wa tiştên neceribandî û ew tiştên ku ne pê dîtina navdeyî û ne jî pê ‘ilm&eci ...
Qur’ana pîroz ji aliyekî ve bi navê gotin û peyam û kelamê ku ji alîyê Xudê ve hatiye derh ...
Ji delîl anînên Qur’ana pîroz di beraberê inkarkerên me'adê da û ji awayê xeberdanê, ...
Mirov dikarê ayetên Qur’anê derheq sabit kirina zivirîna li qiyametê û cewabdana munkiran bikê pê ...
Çewa di ewwilê vê kitêbê da hatî gotin baweriya bi me'ada roja qiyametê yanî sax bûn û zi ...
Me zanî ku mesela me'adê bi mesela rûh ve girêdayî ye. Yanî hingê mirov dikarê bêjê: &laqu ...
Bedena mirovan jî wek hemî heywanên dî ji komekî sillûl pêk hatiye ku her yêk ji wan daima di hal&ecir ...
Di destpêka kitêbê da me derheq muhimmî ya lêkolîna dîn û binyatên wê da (tewhîd, nu ...

Hemîyê Mafan Parastî Ye.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah