Twitter
Facebook
Google
Youtube
Rss
Ev ji hezar sal zêdetir in ku dîrokvanan derbarê Îbnî Sebe de dinivîsin û bi wî û Sebeîyan ...
Yek dî ji girîngtirîn sedem û sebebên derketina bîr û raman û bawerîyên cûrbicû ...
Yekemîn û girîngtirîn sedema peydabûna nakokî û ramanên dijber û qewimîna kêşmek&eci ...
Hebûna nakokî yên di bawerî û bîr û hizrê da yek ji wan pirsgirêkan e ku li hemî olan da d ...
Ramana îmamên Ehlê Beytê (selamên Xuda li wan bibarin) li pey wefata Pêxember (selamên Xuda li wî &uci ...
Di ferheng a Qur’an û hedîsê da ji raberbûna digel ramanên dijber ra “cîdal a ehsen/nîqaş a xweş ...
Ji destpêk a hatin a Îslamê, ramanên dijber, li beraberê raman a îlahî û yektaperestî ya Î ...
Îmamên Ehlê Beytê, ji ber ku mînak a heqîqî ya binemal a Pêxember û wesî yên wî ...
PêşgotinBizav a îlmî û mentiqî li beraberê raman û bîrûhizrên dijber û zana yê ...
Heta niha me zanî ku ‘amil û wesîla eslî di bextewerî û bextreşî ya ebedî û her û he ...
Hinek ji wa yên digel ferhenga Islamî nas an nasîbûnek baş neyîn û pê pîvekên nedurust biha &uci ...
Yêk ji mesele yên derheq peywenda îman û 'emelê salih digel se’adeta uxrewî û her wiha peywenda kufr & ...
Me zanî ku irade ya ilahî di esil de bi xêrat û kemalata ve girhaye û şurûr û kêmasî bi-t tebe' ...
Şubhe 1: şubha ewil ev e ku hinek ayetên Qur’anê hene bi vê me'nê ku roja qiyametê şefa'et derheq kesî da na ...
Yêk ji seratî yên ku Xuda yê Te'ala dayî mu'min û bawerdaran, û kirî taybetê wan, ev e ku eger m ...
Me zanî ku navbeyna bawerî û karê qenc ji aliyekî ve, û nêzîkiya Xudê û xweşîyê ...
Me zanî ku jiyana mirov hema ne ew e li vê dinyayê da, belkî wê dîsa sax bibê û her û her di 'al ...
Ew nasîna me pê 'eql û neqlê derheq axiretê da peyda kirî ev imkan da me ku em bikarîn ji çend milan ...
Ji Qur’anê tê fêhmê ku rabûna qiyametê ne hema tenê pê sax bûna dubare ya mirov pêk ...
Me zanî ku pê vê zanîna mehdûd û sînor kirî ya xwe, em nikarîn bigehin biniya zanîna derhe ...

Hemîyê Mafan Parastî Ye.
www.haditv.com | Powerd by : Dijlah